Göç

Göç

Mevsimlik tarımsal üretim için bir yerden bir yere göç eden ve sezon bitimi evlerine geri dönen işçiler için mevsimlik tarım işçisi (MTİ) kavramı kullanılmaktadır. Dünyada ve ülkemizde bu işgücünün içerisinde kadınlar ve çocuklar önemli bir bölümü oluşturmakta ve kadınların dağılımda ağırlığı artmaya devam etmektedir. İşçi aileleri genellikle kırsal alanda yaşayan, eğitim olanaklarından yeterince yararlanamamış, nitelikli mesleki eğitimi ve donanımı olmayan yoksul kimselerdir. Onların yoksulluğu son dönem yoksulluğun en göze çarpan örneklerinden olup; karar vericiler, kamu ve sivil toplum örgütlerinin yanı sıra, bilim insanları ve araştırma kurumlarınca “görülmeyenler ve duyulmayanlar” olarak rapor edilmişlerdir.

Migration

The concept of seasonal agricultural worker (SAW) is used to describe those migrating from one place to another for seasonal agricultural production and returning home at the end of the reaping season. In the world and in our country as well, women and children constitute a large portion of the seasonal workforce and women’s weight in this distribution continues to rise day by day. Workers’ families are often poor families living in rural areas that lack educational opportunities and vocational training. Their poverty is one of the most striking examples of the recent poverty, and as such they are reported as “The unseen and the unheard” by the governmental and non-governmental organizations, scientists and research institutions alike.

Yorum Yap

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir