Torak
Nesrin KARACABEY, Projeler

Torak

Ateş Duman Kül/Torak   – 2011  Nesrin KARACABEY

Odun kömürü, insanlık tarihinde, tek başına yandığı zaman yeterli ısı kaynağı oluşturmayan odunun yerini, odun kömürünün alması ile başlamıştır.

Kömür yapımında kullanılan odunlar meşe, kayın, gürgen gibi en iyi derecede kömürleşen, sert ağaçlardan seçilir. Odun kömürü üretimi için kurulan, üzeri toprakla örtülü ocağa “torluk” adı verilir.

Odun kömürü üretimi Devletin belirlemiş olduğu alanlardaki kurumuş ağaçlarla yapılır. Bu kömürün kükürt içermemesi nedeniyle yanma sırasında havayı diğer kömür cinslerine gore daha az kirletmesi pişirme ve ısınma amacıyla yaygın olarak tercih edilmesine neden olmuştur. Halk arasında mangal kömürü olarak bilinmektedir.

Bu bölgelerde aileler geçici olarak yaşam alanları oluşturur ve geçimlerini bu şekilde sağlarlar. Geçici yaşam alanlarinda elektrik ve su imkanları sınırlıdır. Şehir merkezlerine uzak yerlesimler olduğundan 8 ay kadar uzun süreliğine bu yerlere aileleriyle gelen cocuklar egitim olanaklarindan uzak kalmaktadır. Eğitim imkani bulamayan bu çocuklar için Torak işçiliği adeta kaderdir. Sağlıksız konaklama şartları yaşamı Torak işçileri için oldukça zorlastırmaktadır. Ne yazık ki yıllardır süregelen bu olumsuzluklara çözüm getirende bulunmamaktadır.

Ateş Duman Kül/Cupola  2011  Nesrin KARACABEY

Wood charcoal began to be used in the history of humanity when it replaced wood, which does not create a sufficient heat source when it is burnt alone.

Woods, used in the production of charcoal, are chosen among hardwoods such as oak, beech, hornbeam trees, which are turning into charcoal in the best way. The production of charcoal is made with the dried woods, in the areas that are specified by the State. The fact that it causes less air pollution compared to other coal types as it does not contain any sulfur made it commonly preferred as a cooking and heating mean. Colloquially it is known as charcoal.

In these areas, families create temporary living spaces and earn a livelihood in this way. In the temporary living spaces, electricity and water facilities are restricted. Because they are settlements, away from city centers, children, who go to these areas with their families, are away from education opportunities for a long time like 8 months. For the children who cannot find an opportunity for education, becoming a Cupola worker is almost a destiny. The unhealthy accommodation conditions make life very difficult for Cupola workers. Unfortunately, there is not anyone who has found a solution for these negative situations for many years.

Yorum Yap

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir