Bekleyiş
Asuman Ergüney, Projeler

Bekleyiş

BEKLEYİŞ…
(Türkiye’de Mülteci ve Sığınmacılar)
1951 yılında imzalanan Cenevre Sözleşmesi mülteciyi kısaca şöyle tanımlıyor: Mülteci ırkı, dini, milliyeti, siyasal düşüncesi veya belirli bir sosyal gruba mensubiyeti nedeniyle haklı bir zulüm korkusu ile ülkesini terk etmek zorunda kalmış kişidir.

Türkiye, Cenevre Sözleşmesinin hazırlayıcı ve imzalayıcılarından dır. Ancak, Türkiye aynı zamanda, bu sözleşmeye coğrafi çekince koymuş çok az sayıdaki ülkeden biridir de. Bu çekinceye göre; Türkiye, sadece Avrupa ülkelerinden, zulümden kaçarak, gelen insanları mülteci olarak kabul ediyor.

BMMYK Türkiye Temsilciliği, Avrupa dışından gelen bu tür kişilere “geçici sığınmacı statüsü” veriyor. Kayıt altına alınan ve üçüncü bir ülkeye iltica başvurusunda bulunan geçici sığınmacılar, en az bir buçuk yıl süren değerlendirme süreçlerini Türkiye’de ki uydu kentlerde geçiriyorlar.

Ancak, bu kişilerin çok azı BMMYK prosedürlerini, Türkiye Cumhuriyetinin idari şartlarını ve mültecilik haklarını bilmektedir. Sığınmacılar Türkiye’ye geldiklerinde çoğunlukla psikolojik veya fiziksel travmalar geçirmiş oluyor, yeterli finansal kaynakları veya ilişkileri bulunmuyor, Türkçe bilmiyorlar. Çoğunun yanında yasal belgeleri bulunmuyor, bu da geldikleri ülkelere geri gönderilmeleri veya hapse atılmaları riskini artırıyor.

Sığınmacılar,bulundukları ülkede yaşamlarını sürdürmeye çalışırken bir çok sorunla karşılaşmaktadırlar.Bunların başlıcaları ; temiz su, gıda, çocuk maması, ilaç, temizlik malzemesi gibi en temel ihtiyaçlardır. Barınma tüm sığınmacılar için ciddi bir sorun. Çalışma imkanları yok denecek kadar kısıtlı, iş bulsalar bile çoğu zaman emeklerinin karşılığını alamıyorlar. Üstelik kendilerine yönelik ön yargılar hayatlarını daha da zorlaştırıyor. Çoğu zaman bütün günlerini evlerinde oturarak geçiriyorlar.

Bu çalışma sığınmacıların Türkiye’de ki bekleyişlerini görüntülemek,resmi ve resmi olmayan gruplarda farkın dalık yaratmak amacıyla başlatılmıştır. Halen devam etmektedir.

Yorum Yap

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir