Dört Kapı Kırk Makam
İmren DOĞAN, Projeler

Dört Kapı Kırk Makam

“Hararet nârda’dır, sac’da değildir,
Kerâmet sendedir, tâc’da değildir.
Her ne arar isen, kendinde ara,
Kudüs’te, Mekke’de, Hâc’da değildir.

Dört Kapı Kırk Makam, Hünkâr Hacı Bektaş-ı Veli’nin ortaya koyduğu, Alevîliğin temel öğretisi; insanın,olgun insan (insanı kamil ) olabilmesini saglayan genel kurallar bütünü, Allah’a giden yolda geçirilmesi gereken aşamalardır. Şeriat, Tarikat, Marifet kapılarından aşama aşama geçebilenler, senliğin ve benliğin yok edildiği birlik kapısı olan Hakikat kapısına ulaşır.

Şeriat Kapısında, kendi öz benliğini kötülükten arıtmayan, gelişmemiş, olgunlaşmamış insanın, din kuralları ve yasalar zoruyla eğitilmesi, kişilere ve topluma zarar verecek hareketlerde bulunmasına meydan verilmemesi ilkesi yatar. Alevilik öğretisine giriş yapan ve Cem ayini, musahiplik (kişilerin kardeş olması), tevella teberra (Allah için, haklıdan yana, haksızlığa karşı durmak), semah (her şeyin durmayıp Allah’ı zikrettiği gibi zikretmek), ocakların ulularının ziyareti, matem yası (Allah için canını verenleri anmak), lokma dağıtmak gibi açık örneklerini
gördüğümüz Şeriat Kapısı bu bölümün konusunu oluşturmaktadır.

Four Gates Forty Posts
The fundamental teaching of Alevis formulated and set out by Hünkar Hacı Bektaş-ı Veli, is the entire common rules enabling man to mature (mature man) are the stages that man must go through to reach God. Those managing to pass through gates namely, Shariat(Islamic law), Tariqat (the path), Marifet (knowledge) the esoteric intuitive knowledge of God, reach the Haqiqat (Ultimate Truth) Gate where selfishness and otherness are all exterminated.

At Shariat Gate it is the rule of training the individual not purifying himself from evil, not developed and matured, by force of religious rules and laws and preventing them from damaging people and society. The subject of this chapter is Shariat Gate showing examples of those emerging into Alevi’s teaching and Cem ritual, musahip (becoming brothers). Tevella teberra (being on side of the right and against unfairness for sake of God), semah (everything not stopping but chanting God), visiting saints, mourning (commemorating those who sacrificed their lives in name of God), Giving goods to help those in need

3 thoughts on “Dört Kapı Kırk Makam

    1. Onya! Vanessa,Keep up the good fight. You knew me in Wollongong as Wendy Phi.oipslGold to know that good and passionate people are putting themselves out there for our world.

  1. Hola chicos de minuto para ganar, me llamo leandro tengo 25 años me gustaria participar del programa porque tengo varios sueños para cumplir, me encantaria estar en el programa los veo siempre, me divierten mucho, Marley se zarpa, es una masa, lo banco a mo32r&#82r0;Bueno&#8i30; soy un chico que trabaja, soy de corrientes, pero vivo en buenos aires.Espero participar del programa!!! Un Sludo Grande..-

Yorum Yap

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir