Manifesto

Bordophotos; herhangi ticari kaygı taşımayan, ajans kimliğinden uzak durmayı tercih eden, kolektif yapı içerisinde üretim ve paylaşım ilkesiyle yola çıkan, birlikte gelişip aydınlanmayı hedefleyen  bir düşünce ve fotoğraf topluluğudur. Örgütlenmelerdeki klasik yaklaşım ve hiyerarşik  yapılanmaların  özgün üretim biçimlerini sınırlandırdığını düşünüyor ve fotoğrafın önüne ismin geçirilmesi çabalarına  itiraz ediyoruz.

Günümüzde fotoğrafın çok sayıda kişi tarafından üretilebiliyor olması,  sanal ortamda hızlı  ve masrafsız dolaşabilmesi,  kontrolsüz bir tüketimi  beraberinde getirmiş, nitelikli çalışmaların görünürlüğünü azaltmıştır. Bunun yanı  sıra olup bitenlerin, sistemin sunduğu görüntüler üzerinden okunduğunu görmekte ve  gerçekleri anlama / açığa çıkarmanın ihtiyaç haline geldiğini düşünmekteyiz. Bundan hareketle; hayata, topluma, insana, yaşanmışlıklar  veya yansımalarına   dair sözümüzü  insanlığın ortak anlatım dillerinden biri olan  fotoğraf  üzerinden kurmak;  özgür irademizle  dönemimize tanıklık etmek  ve  geleceğe aktarmak, toplumsal bilinç ve hafızanın oluşumuna  katkı sunmak istiyoruz.

Hiçbir ayrım gözetmeden  bu sanata yıllarını vermiş veya fotoğrafa yeni başlamış herkese,  evrensel ve güncel olana algıları açık, belgesel ağırlıklı, geleneksel,  modern, çağdaş ve deneysel işler  arası geçişleri reddetmeyen, temalı ve  proje temelli, nitelikli  çalışmalar ürettiğine inandığımız her fotoğrafçıya ve oluşuma da kucak açıyoruz.

___________________

Bordophotos is an opinion community has not commercial concern, agency opinion. It works with a principle of produce, progress and clarify in collective structure and refuser to organizations classical approach and hierarchical structure because thinks that these limits original production from and names are get ahead of photograph.

Producibility of photograph with so many people and and go off in virtual environment with no payment implied rapid and directionless consumption and make qualified works not visible. On the other hand; everythings goings on can only fade in with image presented with system and we think that it is nessesary to understand truth and make them visible. We aimed to told our opinion about life, society, human, life experiences and their reflections with photoğraph which is common phraseology; put into wors of objection with a sense of responsibility, act as a witness to our period with freewill and transfer to future and so contribute social awareness and memory.

We also embrace to all constitutions and photographers which gives so many years to photograph art or started new, has open perpection to universal and contemporary, produce quaified and project based documentary works, do not reject transition between traditional and modern.